Deliimpuls.sk
A všetko je čisté...

Upratovanie bytových domov

V prípade záujmu vlastníkov bytov a nebytových priestorov zabezpečujeme upratovanie vnútorných priestorov bytového domu – spoločné nebytové priestory.

Upratujeme:

 • Podlahy vo vestibule a na všetkých poschodiach a schodiskách – zametanie, umývanie
 • Výťah (podlaha, dvere, steny, zrkadlá) – zametanie, umývanie, leštenie
 • Sklenené výplne vchodových a prechodových dverí – umývanie, leštenie
 • Schodisko pred vchodovými dverami BD – zametanie
 • Zábradlia, madla, vypínače – umývanie, utieranie prachu
 • Reklamné letáky – odstraňovanie letákov
 • Odpadkový kôš vo vestibule – vysýpanie
 • Odpadky pred vstupom do BD (v okolí 1m od fasády) – vyzbieranie
 • Schránky, hydranty – utieranie prachu
 • Svietidlá – umývanie
 • Pivničné priestory – zametanie
 • Otvárateľné okná v spoločných priestoroch – umývanie, leštenie

Výhody našej ponuky:

• dôkladnosť, spoľahlivosť, individuálny prístup k Vašim požiadavkám
• v prípade akejkoľvek havárie promptné riešenie problému
• pomerne nízke ceny (už od 30 € za vchod/mesačne)
• hlásenie zistených závad v dome počas upratovania Vášmu správcovi
• pravidelný systém kontroly práce
• objektový manažér k dispozícii vždy, keď ho potrebujete

Ak sme Vás zaujali, nechajte si vypracovať bezplatne cenovú ponuku. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0949 142 667 alebo pomocou kontaktného formulára.